Portret

Portret - szeroko rozumiany, elastyczny w formie i treści... nie musi być nudny.